Szukaj

Newsletter

Oferty

Promocja 1
PayU
  1. Składając zamówienie klient zakłada konto klienckie.
  2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Sklep internetowy zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie na skutek wyczerpania zapasów. 
  3. Pracownik sklepu poinformuje klienta o niemożliwości realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
  4. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie w chwili złożenia zamówienia. Klient zostanie poinformowany w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia lub zaproponowany zostanie towar zastępczy. Zamówienie może zostać anulowane na wniosek klienta.
  5. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Po zalogowaniu klient ma możliwość sprawdzić na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia dopiero po sprawdzeniu jego rzetelności.
  6. W uzasadnionych przypadkach Sklep może odmówić realizacji zamówienia, uzależnić jego zrealizowanie od przedstawienia odpowiednich dokumentów (np. potwierdzenia nadania numeru NIP, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numeru KRS itp.), lub dokonania przedpłaty na konto sklepu.